Regler for altaner: Viden om rækværk, størrelse og grill

Af Alan Holm, Direktør. Senest opdateret 03/04/2024. 

Altaner er ofte en fantastisk tilføjelse til boligen, og i dette indlæg vil vi kaste lys over de regler og retningslinjer, der findes for brugen af altaner.

Det er i udviklingen af altaner som denne (kundeprojekt), at der skal være styr på reglerne.

Findes der alment gældende regler for altaner?

Regler for montering og brug af altaner afhænger altid af den konkrete ejendom og de lokale kommunale regler. Der er ingen definitive regler for altaner defineret i loven.

Nogle regler, der kan findes i vedtægter og lokalregler, er f.eks. forbud mod at grille, sætte markiser eller parabolantenner op, male eller have altankasser ud mod fællesarealer. Der kan også være regler for larmende adfærd på altanerne samt for den anvende altanafskærmning.

Regler for rækværk på altaner

Generelt skal rækværket på altanen være sikkert og opfylde visse krav til højde og materiale. Rækværket på en altan skal normalt have en højde på mindst 90 cm og gerne over 1 meter, samt være udført i et sikkert materiale egnet til udendørs brug (feks. rustfrit stål).

Reglerne vil dog altid afhænge af den konkrete altan. For spanske altaner er det f.eks. lovpligtigt at have rækværk hele vejen rundt.

Regler for størrelse på altaner

Der findes ingen regler for standardstørrelser på altaner, da det altid vil afhænge af den enkelte ejendom. Et godt udgangspunkt er dog disse tommelfingerregler:

  • Dybden af en altan skal gerne være på over en meter. 90 cm – 1,5 meter er en fin standarddybde, der giver tilstrækkelig plads i altanindretningen til et par møbler og frit ophold.
  • Bredde på 1,5-3 meter anses ofte for at være passende. Det giver god plads til at bevæge sig frit rundt.
  • Det er desuden vigtigt at overveje proportionerne af altanen ifht. resten af bygningen og dens omgivelser. En altan, der er for stor eller for lille ifht. resten af bygningen, kan virke ubalanceret.
  • Placeringen og højden af altanen kan påvirke udsigten og graden af privatliv. Dette skal derfor tages i betragtning, før altanen monteres.

Hvad skal afstanden mellem balustre være?

Generelt anbefales det, at afstanden mellem balustrene ikke overstiger 8 centimeter (mere specifikt 89 milimeter). En afstand på mere end 8 centimeter indebærer nemlig en risiko for, at små børn kan glide igennem eller fastklemmes.

Må man grille på en altan?

Som udgangspunkt må man gerne grille på en altan, men nogle regler skal overholdes af sikkerhedsmæssige årsager. Ifølge bekendtgørelsen om åben ild skal altanen have mindst én åben langside, og grillen skal placeres i passende afstand fra overflader og ting, der kan brænde.

Der skal være en halv meter frirum rundt om grillen ifht. andre flader, og der skal være et par meter hen til fx en dug eller en markise. Der skal desuden være 15 meters afstand til ting, der let kan antændes og medføre brand, f.eks. stråtage og tørre planter.

Der må kun bruges trækul eller træbriketter til fast brændsel, og en gasgrill skal tilsluttes en gasflaske på højst 11 kg. Der må ikke opbevares gasflasker på altanen, og der skal bruges elektrisk grilltænder, papir eller optændingsblokke frem for optændingsvæske til optænding.

Er der regler for rygning på altaner?

Regler for rygning på altaner afhænger generelt af vedtægterne i ejerforeningen. Det anslås, at op mod 10% af alle ejerforeninger har forbud mod rygning i deres vedtægter.

Er der regler for altankasser?

Der er ingen generelle regler for altankasser. Hvis der er, er de typisk defineret i ejerforeningens vedtægter.

Det kunne f.eks. være, at altankasser udvendigt skal godkendes af bestyrelsen, mens indvendige altankasser som udgangspunkt altid er tilladt.

Regler for spanske altaner

Reglerne for spanske altaner varierer afhængigt af lokal lovgivning og bygningens alder. Generelt er der dog nogle standardregler, der ofte gælder.

F.eks. skal der være et rækværk rundt om hele altanen, og når den spanske altan skal monteres, skal der forudgå en ingeniørberegning for at sikre, at husmuren og trædefladen kan holde til belastningen.

Regler for franske altaner

De konkrete regler for franske altaner vil også variere afhængigt af lokal lovgivning og den ejendom, den skal monteres på. Spørg altid din byggerådgiver eller din kommune, hvis du er i tvivl om reglerne for altanbyggeri på din ejendom.

KONTAKT

Industrivej 52,
5672 Broby
Danmark

Tel: +45 62 63 16 08
E-mail: fst@fst-as.dk

CVR-nr: 18013290

HÅNDVÆRK I FOKUS

Vi beskæftiger faglærte klejnsmede, malere, tømrere, montører og dygtige og kreative tegnere. Vores medarbejdere har alle de nødvendige  certifikater, vi er CE-EN1090-2 godkendt og miljøcertificeret til højest mulige standard.